TEHNILISED GAASID


Optimeerimise hõlbustamine

Tööstuslikus tootmises tehnilised gaasid on sama olulised kui vesi ja elekter. Gaaside spetsiifilised omadused ning nende kasutamine tagavad paljudes protsessides suurema tõhususe, ohutuse ja kulutasuvuse. Tööstusgaasidel on väga oluline roll ka toote kvaliteedi seisukohast.

Kõige laialdasemalt kasutatavad tööstuslikud gaasid on atsetüleen, argoon, süsinikdioksiid, hapnik, lämmastik ja vesinik. Elme Messer Gaas AS -l on pakkuda ka spetsiaalseid gaasi segusid erirakenduste jaoks.

 

KONTAKTID


Võtmekliendi haldur
Jaak Muug
E-mail: j.muug@elmemesser.ee
Mob: (+372) 508 4033
Fax: (+372) 610 2002

TEHNILISTE GAASIDE LIIGID


Tooted