ELME MESSER GAASI KESKKONNAKAITSE PÕHIMÕTTED


Elme Messer Gaas AS järgib oma äritegevuse alusena ettevõtte poolt välja töötatud keskkonnakaitse alaseid suuniseid.

Elme Messer Gaas AS püüab:

 • määrata kindlaks oma ettevõtte mõju keskkonnale ja seada eesmärgid, mille tulemusel paraneks ettevõtte keskkonnaga ühilduvus.
 • vähendada oma toodete ja teenuste keskkonnale avaldatavat mõju.
 • keskenduda keskkonnareostuse vältimisele.
 • vähendada jäätmete teket ja töötada välja reostust välistavaid teotusprogramme.
 • pakkuda tegevuspõhimõtteid, protsesse, protseduure ja ressursse, et rakendada oma keskkonnaalaseid suuniseid parima võimaliku tehnoloogiaga.
 • julgustada töötajaid tegutsema keskkonnasõbralikult nii töö kui ka kodus.
 • edendada jäätmete pidevat vähendamist .
 • järgida kehtivaid keskkonnalaseid õigusakte.
 • hinnata uute ehituste või olemasolevate tootmiste muutmise ajal keskkonnamõju
 • suhelda avatult ja ausalt kõikide sidusrühmade ja naabritega.
 • vähendada energiatarbimist ja taaskasutada võimalusel materjale majanduslikult tasuval viisil.

 

Gaasitehase HOLP

Ohutusteave ja käitumisjuhised naabritele