KLAAS JA MINERAALID


Järgnevalt antakse ülevaade klaasvilla, fritti ja kivivilla tootmise ning tsemendi tootmise erinevatest etappidest ja kirjeldatakse sellega seotud gaasitehnoloogiaid. Lisaks protsessi toimimiseks vajalikele gaasidele jagab Messer paljude aastate vältel kogunenud kogemustele ja spetsialistide pidevale arendamisele tuginedes oskusteavet täiendamise, ümberehitamise või optimeerimise kohta

Tööstusharud