KUMM JA PLASTIK


Järgnevalt on esitatatud kummi- ja plasttoodete valmistamise erinevaid etappe ning kirjeldatakse nendega seotud gaasitehnoloogiate rakendamist

Tööstusharud