LIITMATERJALIDE ERALDAMINE / LIITIUMPATAREI 3V UTILISEERIMINE


PROTSESSI KIRJELDUS

Liitmaterjale, nagu näiteks fiibertugevdusega termoplaste ja tsingitud plastist detaile, sanitaarseadmeid või kasutatud rehve saab peenestada nende koostisosadeks, kasutades selleks suhteliselt vähe energiat nõudvat krüogeenset peenestamist.

GAASI KASUTAMINE

See krüogeenne tehnoloogia, mida tuleb kohandada vastavalt materjalide nõuetele ja omadustele, põhineb kõnealuste materjalide erinevatel lineaarse paisumise ja rabeduse potentsiaalide koefitsientidel. Näiteks kahaneb veeldatud lämmastikuga (–196 kraadi Celsiuse järgi) jahutamise korral kumm 7,5 korda rohkem kui raud. Liitmaterjalide eraldamine toimub löögirõhu abil.

Joonis:: temperatuuri mõju metallide ja plastide lineaarsele paisumisele

Liitmaterjalide krüogeense eraldamise eesmärgid:

  • liitmaterjalide peenestamisel kasutatakse kõrget peenestustaset, kuna materjali puhas fraktsioon omab suuremat turuväärtust
  • kõrge tootlikkus madalate tootmiskuludega
  • peenestatud toodete kuumakahjustuste vältimine
  • tolmuplahvatuste ja tulekahjude ennetamine peenestamise ajal

LIITIUMPATAREI 3V UTILISEERIMINE

Liitiumpatareide üksikute komponentide eraldamiseks ja töötlemiseks tuleb patareid kõigepealt purustajas peenestada ja purustada. Gaaside inertsed ja krüogeensed omadused pärsivad töötlemise protsessis liitiumi süttivust.

Liitiumiproovi põletamine roostevabast terasest võrgul. Aluseline metall reageerib väga kõrgel temperatuuril atmosfääri hapnikuga (eksotermiline reaktsioon). Reaktsiooni tulemusel tekib palju auru.

Messeril on antud kontekstis juba olemas arendatud kontseptsioonid ning ettevõte pakub kohandatud lahendusi liitiumpatareide asjakohaseks hävitamiseks.

LAHENDUSED MESSERILT

Messer Group juhib kitsalt spetsialiseerunud katsekompleksi, mis võimaldab saada kasu tehnoloogia arengust, hinnata tootmiskulusid või toota proovipartiisid. Eraldamise katseid saab siin teha veeldatud lämmastiku või muude tööstusgaaside abil. Kõiki asjakohaseid parameetreid, nagu näiteks eraldusaste, elektri- ja gaasivajadus ning läbilaskevõime mõõdetakse, hinnatakse ja edastatakse kliendile.

Ka kliendi tootmises olevaid veskeid saab optimeerida. Antud seadmetel katsetamiseks võib kasutada graanulite jahuteid, lämmastiku reguleerimisventiile ja temperatuuri kontrollimist.

 

Tööstusharud