KEEMIA


Keemiatööstuses on tööstusgaaside kasutamiseks palju tehnoloogiaid. Hapniku kasutamine suurendab taimede tootlikkust või suureneb paljudel juhtudel protsesside efektiivsus. Lämmastiku kasutamine on ohutustegur: inertsiga välditakse plahvatusi ja tuleohte.

Tööstusharud