Balloonide ohutu transportimine

Balloonide ohutu transportimine


Valmistame ja tarnime mitmesuguseid gaase. Gaaside transport on seotud erinevate ohtudega. Gaaside veoks isegi väikestes kogustes on soovitatav kasutada sellele spetsialiseerunud ettevõtte teenuseid.
Korraldame hea meelega Teile oma toodete kohaletoimetamise.
Gaaside ohutuks transportimiseks on oluline, et laadimisel ei ületaks sõiduki maksimaalset lubatud kandevõimet.
Teie kohustus on alati järgida kehtivaid seadusi ja määrusi.
Iga tarnega saate soovi korral kaasa ohutuskaardi, mis sisaldab kõiki olulisi gaaside ohutusjuhiseid. Palun lugege seda teavet.

Sõidukitüübid, põhireeglid ja maksimaalne kandevõime

Avatud sõidukid
Gaasiballoonide transportimiseks eelistatakse lahtiseid sõidukeid või külgseintega parda- veokeid. Ärge ületage sõiduki maksimaalset kandevõimet.

Suletud tarbesõidukid
Suletud tarbesõidukid on sõidukid, milles juhikabiin on lastiruumist eraldatud kindla vaheseinaga. Juhikabiin peab olema kaubaruumist eraldi ventileeritav. Lastiruum ruum võib olla ventileeritav või mitte. Enne mahalaadimist on oluline meeles pidada, et lekete esinemisel võib lastiruumi tekkida ohtlik atmosfäär. Avage kaubaruumi uksed ettevaatlikult. Ärge ületage sõiduki maksimaalset kandevõimet.

Sõiduautod
Sõiduautod on mõeldud inimeste transportimiseks ega ole mõeldud ohtlike ainete vedamiseks. Need sõidukid on varustatud ühe ventilatsioonisüsteemiga. Ärge ületage sõiduki maksimaalset kandevõimet. Kinnitage koorem sõiduki pakiruumi. Ärge kunagi asetage seda istmele, istme ette ega taha.
Hoidke aknad lahti ja lülitage ventilatsioon maksimaalselt sisse.

*Ohutu laadimise näited on illustratiivsed

Gaasiballoonide ohutu transportimine – ohutusjuhend

Ohutus ja keskkond