VEEPUHASTUS


Vett kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel. Veekvaliteedile esitatavate nõuete tõttu on puhastusprotsessid väga erinevad. Tööstusgaasid on mitmete nimetatud protsesside puhul hädavajalikud. Hapnik, süsinikdioksiid ja lämmastik võimaldavad ohutu joogivee tootmist, optimaalse tarbevee pakkumist ja isegi tugevasti saastunud reovee säästlikku puhastamist

Tööstusharud