Tselluloos ja paber

TSELLULOOS JA PABER


Järgnevalt esitatakse tselluloosi ja paberi tootmise erinevaid etappe ning kirjeldatakse nendega seotud gaasitehnoloogiaid

Tööstusharud