Missioon

ELME MESSER GAASI MISSIOON


Meie nägemus

Elme Messer Gaas AS on oluline tööstusgaaside tootmis- ja müügikontsern, mis tegutseb põhiliselt Baltikumi, Venemaa, Ukraina ja Valgevene turgudel.

Mõtleme ja tegutseme pikas perspektiivis otsustavalt, mõõtes ja fikseerides oma saavutusi.

Arendame sünergiat partnerite ja meie tegevusega seotud ettevõtetega ja vastame klientide vajadustele oskuslikult, usaldusväärselt ning innovatsioonile suunatuna.

Just seetõttu oleme esimene valik oma klientide ja töötajate seas.

Meie missioon

Olles rikaste traditsioonidega pereettevõte vaatame alati tulevikku, arvestades olemasolevatel turgudel valitsevaid tingimusi. Kasutame oma kogemusi ja ekspertarvamusi positsiooni tugevdamiseks uutel turgudel.

Alates atsetüleenist kuni ksenoonini, pakume klientidele laias valikus tehnilisi ja meditsiinilisi gaase ning toidu- ja erigaase. Meie tootevalikut täiendavad suurepärased teenused ning tipptasemel tehased ja seadmed.

Töötame meie tipptasemel kõrgtehnoloogilistes keskustes koos klientidega välja gaasirakendusi praktiliselt igale tööstusharule, toidutööstusele, meditsiinile, teadusele ja teadusuuringutele.

Meie tõhusalt tegutsevad ning pühendunud töötajad, paindlikkus ja avatus klientide suhtes teevad meist eelistatud partneri.

Ettevõtliku instinkti, edasiviiva mõtlemise ja protsesside pideva parendamise kaudu loome klientidele lisaväärtust ja tagame seeläbi pikaajalise vastastikuse edu.

Tugev majanduslik seis ja õiglane tootlus tagavad meie sõltumatuse ja toetavad ettevõtte jätkusuutlikku kasvu.

Meie väärtused

Kliendile orienteeritus

Keskendume klientide individuaalsetele vajadustele ning aitame parandada klientide konkurentsivõimet ja tootlikkust.

Orienteeritus töötajatele

Koolitame, arendame ja edendame motiveeritud ja tulemuslikke töötajaid. Eeldame, et meie töötajad on leidlikud ja vastutustundlikud meeskonnamängijad.

Vastutustundlik käitumine

Suhtume oma sotsiaalsesse vastutusse töötajate ja ühiskonna ees väga tõsiselt.

Ohutus

Oleme pühendunud oma inimeste ja toimingute ohutusele ning toodete turvalisele käsitsemisele ja kasutamisele.

Tervis

Järgime tööstandardeid, mis toetavad töötajate suurepärast tervist ja heaolu.

Keskkond

Ühiskonna liikmetena oleme pühendunud keskkonna kaitsmisele.

Korporatiivne vastutus

Juhtides vastutustundlikult oma ressursse ja väärtustades töötajate panust, lisame oma ettevõttele pikaajalises plaanis lisaväärtust.

Täiuslikkus

Meie tegevus põhineb tehnilistel teadmistel, innovatsioonil, paindlikkusel ja kiiresti otsustamisel.

Vastastikune usaldus ja austus

Usume, et koostöö põhineb usaldusel, siirusel, läbipaistvusel ja usalduslikul suhtlemisel. Austame ning järgime nende riikide kultuuri ja sotsiaalsed tavasid, kus tegutseme.

Meist