Ohutus ja keskkond

OHUTUS JA KESKKOND


ELME MESSER GAASI MISSIOON

MISSIOON:

Meie põhitegevusalaks on mitmesuguste tööstusharude laia valiku tehniliste ja meditsiiniliste gaaside, toiduainete ja spetsiaalsete gaaside ning gaasiseadmete tootmine ja tarnimine, samuti tehniline abi nende rakendamisel.

MEIE STRATEEGILINE EESMÄRK ON ETTEVÕTTE PIDEV KASV

Luues ja pidevalt parandades usaldusväärse kvaliteetsete toodete, mis vastavad regulatiivsetele nõuetele, tarbijate vajadustele ja soovidele, tarnija kujundit ning vastutades isiklikult toodete ohutuse eest kõikidel juhtimistasanditel alates tellimuse saamisest kuni toodete tarnimiseni.

Elme Messeri Gaas AS-i poliitika kvaliteedi, ökoloogia, töötervishoiu ja tööstuslike, meditsiiniliste ja toidugaaside ohutuse valdkonnas põhineb BLRT Grupi ja MESSER Grupi missioonil ja strateegilistel eesmärkidel.

MEIE VÄÄRTUSED

  • Klientide, töötajate, aktsionäride, tarnijate, investorite ja avalikkuse usalduse suurendamine meie ettevõtte suhtes, kõikide osapoolte soovidest ja vajadustest arusaamine ning nende mõistmine. Samuti ka nende rahulolu taseme süstemaatiline hindamine ja parandamine.
  • Tootmis-, töökaitse- ja ökoloogiaalaste lepinguliste kohustuste täitmisega seotud tegevuste, ressursside ja riskide juhtimine – seotud protsesside süsteemi haldamine
  • Isikliku vastutuse kindlaksmääramine eesmärkide saavutamise eest, keskkonda mõjutavate kulude vähendamine, turvalise töökeskkonna loomine ja võimalike ohtude ennetamine ning riskijuhtimine ohutute toodete loomisel
  • Meie enda juhtimissüsteemi korrapärane analüüs ja tõhususe hindamine, tuginedes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, FSSC 22000 nõuetele ja meditsiiniliste gaaside tootmise ja jaotamise headele tavadele, samuti selle efektiivsuse pidevale suurendamisele.
  • Tingimuste loomine iga töötaja kompetentsuse ja töökultuuri kasvuks ning õigusaktide, määruste ja juhtimissüsteemi nõuete täitmiseks.
  • Otsuste langetamine loogilise analüüsi, seire ja tootmise, ökoloogia ja töökeskkonna parameetrite mõõtmise tulemuste põhjal.
  • Soodsate suhete arendamine klientide, tarnijate, partnerite ja asutajatega, järgides juhtimissüsteemi nõudeid ja täites asutajate strateegilisi eesmärke.

 

Integreeritud kvaliteedisüsteemi poliitika

Ohutus ja keskkond