Erinevad krüogeensed tehnoloogiad

ERINEVAD KRÜOGEENSED TEHNOLOOGIAD


Järgnevalt antakse ülevaade krüogeensetest eritehnoloogiatest ja kirjeldatakse nende rakendamisega seotud tehnoloogiaid

Tööstusharud