TERMOPLASTIDE JA ELASTOMEERIDA KRÜOGEENNE PEENESTAMINE


PROTSESSI KIRJELDUS

Krüogeensel peenestamisel jahvatatakse ja jahutatakse materjalid veeldatud lämmastiku või süsinikdioksiidiga. Antud meetod tagab eriti peene tera, säilitades samas toote kvaliteedi. Lisaks suureneb märkimisväärselt veskite läbilaskevõime. Eelkõige välditakse ülekuumenemistundlike ainete krüogeensel peenestamisel krüogeensete gaasidega jahutamise käigus tõusvat temperatuuri, mis on tingitud veskimootorite elektrienergia soojuseks muundamisest. See ennetab purustatud materjalide sulamise ja kleepumise.

GAASI KASUTAMINE

Selleks, et peenestada suure töötlemiskiiruse juures tahkeid ja elastseid materjale pulbriks on vaja tõhusat krüogeenset jahvatussüsteemi. Töödeldav materjal tuleb kõigepealt jahutada sobiva külmutusagensiga, näiteks veeldatud lämmastikuga, teatud temperatuurini, tavaliselt alla klaasistumistemperatuuri või alla elastsustemperatuuri. Teisalt poolt peaks jahvatusprotsessi kestus olema ajaliselt võimalikult lühike, kuna kulutatud energia tõttu uuesti kuumutatav ning jahvatatav materjal ei tohiks olla deformeerunud, vaid peenestatud.

 

  1. Vedela lämmastiku mahutavus
  2. Puru
  3. Enne
  4. Pärast

 

Termoplastide ja elastomeeride krüogeense jahvatamise ülesanded on:

  • kõrge tootlikkus madalate tootmiskulude saavutamiseks
  • tavaliselt suur kogus kvaliteetset või kõrgkvaliteetset toodet, kuna see suurendab selle väärtust
  • madal energiakulu energiakulude kokkuhoiuks
  • termiliste kahjustuste ennetamine
  • tolmuplahvatuste ja tulekahjude vältimine jahvatuse ajal

LAHENDUSED MESSERILT

Messer Group juhib kitsalt spetsialiseerunud katsekompleksi, mis võimaldab saada kasu tehnoloogia arengust, hinnata tootmiskulusid või toota proovipartiisid. Kvaliteetse proovi peenestamine toimub veeldatud lämmastikuga.

Kõik jahvatusparameetrid, nagu maht, elektri- ja lämmastikuvajadus ning osakeste suuruse liigitamine, registreeritakse, hinnatakse ja edastatakse kliendile. Saadud tulemusi on võimalik kasutada suurtootmises.

Lisaks peeneks jahvatatud proovide tootmisele saab hinnata tootmiskulusid ja võrrelda omavahel alternatiivseid peenestamisprotsesse. Samuti saab optimeerida kliendi tootmise olemasolevaid veskisid. Antud seadmetel katsetamiseks võib kasutada graanulite jahuteid, lämmastiku reguleerimisventiile ja temperatuuri kontrollimist.

Tööstusharud