KUUMTÖÖTLUS – KLAAS JA MINERAALID


Kuumtöötluse määratlus kirjeldab protsessi, mille käigus paljastatakse toorik või tooriku osa teatud aja jooksul teadlikult teatud termilise kokkupuute jadaga. Teatud juhtudel võib toorikut mõjutada ka muude füüsikaliste ja/või keemiliste mõjudega. Kuumtöötluse eesmärk on pookida materjalile edasisteks töötlemisetappideks või kavandatud rakenduseks vajalikke omadusi.

See määratlus hõlmab kõiki toorikute töötlemise termilisi, termokeemilisi ja termomehaanilisi protsesse, mille abil saab materjali mehaanilisi omadusi valikuliselt muuta. Lisaks võib see mõjutada tooriku pinna välimust. Neid omadusi optimeerivad pinna või kogu tooriku struktuurimuutused ja pinna keemilised muutused.

Kuumtöötlus toimub kontrollitud temperatuuriga ahjudes (kuumutamis-, hoidmis- ja jahutusetapid), tavaliselt kasutatakse protsessis tööstusgaasi, et hoida ära näiteks soovimatut värvimuutust, pinna oleku keemilist muutust, deformeeritavust, jääkpingeid, kõvadust, sitkust jne.

Tööstusharud