HINGAMISGAASID


DIVELINE: SUKELDUMISEKS MÕELDUD PUHTAD GAASID GAASISEGUDE KOMPONENTIDEGA

Meie sukeldumisgaaside segmendi tooteportfell sisaldab heeliumi, hapnikku ja lämmastikku. Need tooted on puhtad gaasid.

Ehkki Diveline’i puhtad gaasid pole kasutusvalmis, moodustavad need valmissegude baasi.

Iga segu peab olema kohandatud sukeldumise eritingimustele. Segu valimisel on olulised sellised parameetrid, nagu sukeldumissügavus, sukeldumise kestus ja vastav dekompressiooniaeg. Meie Diveline’i tooted pakuvad sukeldujatele kvaliteetseid gaase, mis on vajalikud õige hingamissegu valmistamiseks.

Diveline’i sukeldumisgaaside spetsifikatsioonid töötati välja töörühmas, tuginedes standardile EN 12021: 2014 “Hingamisseadmed – hingamisaparaatide surugaasid” ja Euroopa farmakopöa praegusele versioonile.

Diveline’i gaasi arvestus toimub partiide kaupa. Iga balloon on märgistatud partii osana ja seda on seetõttu alati võimalik identifitseerida ja jälgida.

Pakume ohutusteavet iga Diveline’i toote kohta ja nõustame teid hea meelega nende ohutu kasutamisega seotud küsimustest.

KONTAKTID


Müügijuht

Reio Kallas 
Meditsiinilised- ja toidugaasid
E-post: r.kallas@elmemesser.ee
Tel: (+372) 610 2956
Mob: (+372) 514 7802

HINGAMISGAASIDE TÜÜBID


Tooted