GAASID KEEVITUSEKS JA LÕIKAMISEKS


Tööstusgaaside tootjana ei tegele me mitte ainult nende protsessidega, mis on seotud tööstusgaaside kasutamisega, vaid ka nendega seotud protsessidega. Elme Messer Gaas AS annab teile nõu kaitsegaaside valimisel ja näitab, milline kaitsegaas sobib kõige paremini just teie kasutusvaldkonda.

KONTAKTID


Müügijuht
Roman Uibukant
E-mail: r.uibukant@elmemesser.ee
Теl.: +372 610 2652
Mob.: +372 510 6036

GAASID JA GAASISEGUD MIG / MAG KEEVITAMISEKS


 

TAVALISE TERASE MAG-KEEVITUS

Toode ISO

14175

Koostis
[% vastavalt mahule]
Peamised kasutusalad
Argoon CO2 O2 Heelium H2 N2
Ferroline C8 M20 92 8 Tavalised ja madallegeerterased, peeneteralised terased
Ferroline C18 M21 82 18
Ferroline C25 M21 75 25
Ferroline X4 M22 96 4
Ferroline X8 M22 92 8
Ferroline C6 X1 M24 93 6 1
Ferroline C12 X2 M24 86 12 2
Ferroline C5 X5 M23 90 5 5
Ferroline He20 C8 M20 72 8 20
Süsinikdioksiid C1 100

ELME MESSER GAAS aitab teid meeledi keevitamise kaitsegaasi valimisel

 

LEGEERITUD TERASTE MAG-KEEVITAMINE

Toode ISO

14175

Koostis
[% vastavalt mahule]
Peamised kasutusalad
Argoon CO2 O2 Heelium H2 N2
Inoxline C2 M12 98 2 Kõrglegeeritud teras
Inoxline X2 M13 98 2
Inoxline X8 M22 92 8 Madalalegeeritud ja legeeritud terased
Inoxline C3 X1 M14 96 3 1
Inoxline C5 X5 M23 90 5 5
Inoxline He15 C2 M12 83 2 15 Kõrglegeeritud teras
Inoxline He30 H2 C Z 67.88 0.12 30 2 Nikli alussulamid

 

LEGEERTERASTE TIG-KEEVITAMINE

Toode ISO

14175

Koostis
[% vastavalt mahule]
Peamised rakendused
Аrgoon CO2 O2 He H2 N2
Argoon 4,6 I1 100 Kõik kõrglegeeritud terased
Argoon 4.8 I1 100
Inoxline H2 R1 98 2 Kõrglegeeritud, täielikult austeniiditerased
Inoxline H5 R1 95 5
Inoxline H7 R1 92.5 7.5
Inoxline He3 H R1 95.5 3 1.5
Dupleks- ja superdupleksteras
Inoxline N2 N2 Jääk 2.5
Inoxline N1 N2 Jääk 1.25

 

 

ALUMIINIUMI MIG- JA TIG-KEEVITUS

Toode ISO

14175

Koostis
[% vastavalt mahule]
Peamised kasutusalad
Argoon CO2 O2 Heelium H2 N2
Aluline He30 I3 70 30 Alumiinium ja selle sulamid
Aluline He50 I3 50 50
Aluline He70 I3 30 70
Argoon 4.6 I1 100
Argoon 4.8 I1 100
Argon He90 I3 10 90 Alumiinium (katood)

 

Vormimine

Toode ISO

14175

Koostis
[% vastavalt mahule]
Peamised kasutusalad
Argoon CO2 O2 Heelium H2 N2
Argoon 4.6

Argoon 4.8

I1 100 Austeniitsed kroom-nikkel-terased, kroomiga ferriitterased, dupleksterased, ülitugevad peeneteralised struktuuriterased, alumiiniumisulamid, muud värvilised metallid, gaasitundlikud materjalid (titaan, tsirkoonium, molübdeen)
Forming gas H5 N5 5 95 Teras, CrNi asteeniline teras

 

 

 

Forming gas H8 N5 8 92
Forming gas H12 N5 12 88
Forming gas H15 N5 15 85
Inoxline H2 R1 98 2 Austeniiditerased CrNi, nikkel ja niklipõhised sulamid
Inoxline H5 R1 95 5 Austeniiditerased CrNi, nikkel ja niklipõhised sulamid

 

PLASMALÕIKAMINE

Toode ISO

14175

Koostis

[% vastavalt mahule]

Peamised kasutusalad
Argoon CO2 O2 Heelium H2 N2
Argoon 4.6 I1 Plasmagaas
Lämmastik N1 100 Kõrglegeeritud teras, alumiinium ja muud värvilised metallid
Hapnik O1 100 Tavalised ja madallegeerterased

 

LASERLÕIKAMINE

Toode ISO

14175

Koostis
[% vastavalt mahule]
Peamised kasutusalad
Argoon CO2 O2 Heelium H2 N2
Tehniline hapnik(2.5) O1     100       Tavalised ja madallegeerterased
Oxycut

(hapnik 3.5)

 

O1     100       20%-ne lõikekiiruse tõus
Tehniline lämmastik (4.6) N1           100 Kõik metallid
Nitrocut

(lämmastik 5.0)

N1           100 Kvaliteetselt lõigatud servad

 

GAASID OXYFUEL TEHNOLOOGIA JAOKS

Erinevad rakendustehnoloogiad määravad põlevate gaaside erinevad omadused.

<Lisa

Мeetod Tuleohtlik gaas
  Atsetüleen Propüleen Propaan MAPP  
Leeklõikamine          
Lehe paksus kuni 12 mm Xxx Xx X Xx  
10-50мм Xx Xxx Xx Xxx
50- 200mm X Xx Xxx Xx Lisa
enam kui200 мм X Xx Xxx Xx  
Keevitus Xxx  
Leekjootmine X Xx Xxx Xx  
Leekõgvendamine Xxx X  
Leegiga puhastamine          
Teras Xxx  
Betoon Xxx Xx X Xx Lisa
Leegi pihustamine Sõltuvalt varustusest ja tootjast
Tooted