KUUMTÖÖTLUS – VÄRVILISED METALLID


Termotöötluse termin kirjeldab protsessi, mille käigus toorik või tooriku osa on aja jooksul tahtlikult kokku puutunud kindla termilise kokkupuutejärjestusega. Teatud juhtudel võib toorikut mõjutada lisaks muude füüsikaliste ja/või keemiliste mõjudega. Kuumtöötluse eesmärk on anda toorikule teatavaid omadusi, mis on vajalikud edasiseks töötlemiseks või kavandatud rakenduseks.

Antud määratlus hõlmab kõiki tööosade töötlemise termilisi, termokeemilisi ja termomehaanilisi protsesse, mille abil saab valikuliselt muuta materjali mehaanilisi omadusi. Lisaks võib see mõjutada tööosade pinna välimust. Need omadused tulenevad struktuurimuutustest pinnal või kogu toorikus ning pinna keemilistest muutustest.

Kuumtöötlust teostatakse reguleeritava temperatuuriga ahjudes (kuumutamine, kastmine ja jahutamine), kasutades tavaliselt protsessigaasi atmosfääri, et vältida näiteks soovimatuid värvimuutusi või muutusi pinnakeemias. Selle tulemusena on võimalik saavutada näiteks elastsust, jääkpingeid, suurenenud kõvadust, tugevust ja pinna seisukorda.

 

Tööstusharud