Gaaside spetsifikatsioonid

GAASI TEHNILISED ANDMED


Gaaside ja gaasisegude kohta annavad ohutuskaardid, tehniliste ja füüsikaliste omaduste spetsifikatsioonid põhjalikku ja üksikasjalikku teavet omaduste, võimalike ohtude, utiliseerimise ja vajalike ohutusmeetmete kohta.

Vastavad spetsifikatsioonid saab alla laadida allolevast tabelist.

Teenused