GAASIBALLOONIDE OHUTU TEISALDAMINE


Liigutades balloone ka väikese vahemaa taha, kasutage lohistamise asemel veeretamist

Gaasiballoone ei tohi kunagi liigutada pikali rullides!

Liiga suur ballooni veeretamiskiirus võib põhjustada õnnetust!

Gaasiballoonidega töötamisel kasutage metallplaadiga kaitstud ninaotsaga spetsiaalseid jalatseid!

Kasutage balloonide veeretamisel töökindaid!

Ekspertide üldine arvamus on, et langevat ballooni ei tohiks kunagi proovida kinni püüda ega kätega kinni pidada.

Kukkunud gaasiballooni tõstmisel hoolitsege oma selja eest. Kasutage jalgade, mitte selja lihaseid!

Balloonide laadimisel kaubaveokitele kasutage spetsiaalseid konteinereid! Ärge unustage konteineris olevat ballooni konteinerrihmaga kinnitada!

Ärge tõstke kunagi ballooni selle kaitsekorgist või ventiilist!

Märjad ja niisked balloonid võivad olla libedad; seetõttu tuleb nende käitlemisel olla ettevaatlik!

Ohutus ja keskkond